INGYENES informatikai képzések – Európai Unió által támogatott

IKE1., IKER2., IKER 3., IKER 4. programjaink ingyenesek !!

Mi kifizetjük a képzéssel járó költségeket, melyek ,nyertes pályázat útján, számunkra megtérülnek.

Európai Unió támogatásával valósul meg, ezért a képzés tananyaga, színvonala garantált.

IKER 1. : “Első lépések a digitális világba”

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányába.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
 • tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
 • tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
 • tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
 • az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.

IKER 1. tananyag csomag megtekinthető, képzési program itt

IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet”

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
 • használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
 • az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
 • elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
 • képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.

IKER 2. tananyag csomag megtekinthető, képzési program itt

IKER 3. : “Feladataim megoldására összehangolt digitális megoldásokat használok”

A képzés átfogó célja, hogy a résztvevők az életszerű feladathelyzetekben a különböző (ismert) digitális megoldásokat egymást kiegészítve használjanak.

A program konkrét céljai:

 • a résztvevők önállóan legyenek képesek különböző, nem begyakorolt feladathelyzetekben adekvátan, egymást kiegészítve használni az általuk már ismert digitális megoldásokat;
 • ügyeket elektronikusan intézni, azok állapotát ellenőrizni;
 • különböző dokumentumaikat strukturáltan tárolni felhőben;
 • az általuk használt eszközöket összekapcsolni, adataikat szinkronizálni;
 • olyan megoldásokat választani, melyek támogatják az együttműködést és a közös munkát

IKER 3. tananyag csomag megtekinthető, képzési program itt:

IKER 4. : “Új digitális megoldásokat találok”

Az IKER 4. szintjére besorolható digitális kompetenciafejlesztő képzés célja (illeszkedve az IKER 2015 és a DIGCOMP 2.1 szintjeihez), hogy a résztvevők képesek legyenek rendszerben gondolkodni a különböző felhasznált eszközeikről, az azokon futó szoftverekről, továbbá új probléma vagy feladat esetén új szoftvereket, digitális megoldásokat tudjanak keresni, azokat összehasonlítani, majd felhasználni.

A program konkrét céljai:

 • a résztvevők körültekintő, tudatos és nyitott felhasználókká váljanak;
 • ügyeket elektronikusan intézni, azok állapotát ellenőrizni;
 • munkahelyi környezetben, akár magánéletükben, tanulásukban rugalmasan tudnak igazodni a jelentkező kihívásokhoz;
 • növelni tudják hatékonyságukat és képesek a felismert szükségletekhez igazodó megoldások megtalálására, ideértve a saját digitális kompetenciáik önálló tanulás révén történő fejlesztésére

IKER 4. tananyag csomag megtekinthető, képzési program itt:

A tananyagcsomag betekintők, képzési program alatt találhatók :

 • A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

 • A képzésben való részvétel feltételei

 • Tananyagegységek, megnevezései

 • A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása (kimeneti követelmény)

Képzés helyszíne: Dunakeszi, Fillér u.6. ( Iskola u.-i üzletsoron)

Képzés ideje: 2021.09.24-2021.10.10., vasárnaponként

JELENTKEZÉS

Online jelentkezés

Tantermünk

Lépjen kapcsolatba Velünk!

Hegedűs-Nagy Katalin

Felnőttképzési szakértő

utalehetosegekhez@gmail.com

06202628412

Vélemény, hozzászólás?